PROGRAM LÄCKÖ KAJAKTRÄFF 2022

Vi håller på och jobbar på programmet inför 2022, denna sida kommer uppdateras löpande. Färdigt program och möjlighet att boka kommer en månad innan träffen. På grund av att träffen ej blev av 2020 eller 2021 så fanns inget program då, men klicka här för att se 2019 års program.